Byggetjenester

Hva vi kan bistå medOffentlig anskaffelse

Vi har erfaring med offentlig anskaffelse og kan være behjelpelig med utarbeidelse og kontroll av anbudsmateriale, evaluering av innkomne anbud samt innstilling til valg av tilbyder.


Prosjektledelse

I Næringsdrift AS har vi erfaring med prosjektledelse av små og store offentlige prosjekter. Vi utfører totalledelse av prosjekter så vel som tilpasset prosjektledelse for de ulike prosjektfasene etter kundens preferanse.


Byggeledelse

Vi har bred erfaring innenfor byggeledelse opp mot offentlige og private aktører. Profesjonell byggeledelse er vårt hovedfagfelt og vi utfører oppdrag som spenner fra komplett byggeledelse til mindre roller som SHA-koordinator eller kvalitetskontrollør for alle type byggeprosjekter.


Uavhengig kontroll

Her kommer nærmere informasjon om hvilke tiltaksklasser vi utfører uavhengig kontroll i.


Øvrig bistand

Vi utfører mange typer mindre oppdrag. Eksempelvis nevnes oppmåling og kartlegging av arealer, utredninger, teknisk tegning, befaringer og kontroller av utførelse eller skader med tilhørende rapportering eller enkle tilstandsvurderinger av bygg og bygninsdeler.God kommunikasjon - en nøkkel i offentlig prosjektgjennomføring

 

I Næringsdrift AS har vi erfaring med prosjekter som omfattes av lov om offentlige anskaffelser og har jobbet opp mot ulike kommuner og kommunale etater. For en profesjonell og vellykket gjennomføring av offentlige prosjekter anser vi god kommunikasjon mellom alle aktører som et av de viktigste fokusområder.