Om oss

NÆRINGSDRIFT


Eiendomsforvaltning, Drift og Takst tjenester

Energieffektivisering av bygg


Effektivisering og optimalisering av bygg og tekniske anlegg er ikke bare økonomibesparende og bra for klimaet, det gir også deg som byggeier et konkurransefortrinn i dagens bærekraftsorienterte samfunn.

Systematisk sikkerhetsarbeid


Med systematisk sikkerhetsarbeid ivaretar du myndighetskrav i forhold til internkontroll og nødvendig  dokumentasjon.

Vi følger opp det systematiske sikkerhetsarbeidet slik at du som byggeier reduserer risiko for ulykker eller uønskede hendelser.

Leietakerforvaltning


Vi har god kompetanse innenfor leietakerforvaltning noe som sørger for at leietakere ivaretas på en profesjonell måte enten det gjelder kontraktsoppfølging eller teknisk rådgivning og bistand.

Tilstandsvurdering og vedlikeholdsplanlegging


Ved tilstandsvurdering og vedlikeholdsplanlegging av bygg og tekniske anlegg får du bedre oversikt over deres tilstand og kan kartlegge, planlegge og budsjettere fremtidig vedlikeholdsbehov


Øvrige tjenester


 • Drift og tilsyn av tekniske anlegg
 • Energioppfølging
 • Tilstandsvurdering av bygg og tekniske anlegg
 • Vedlikeholdsplanlegging
 • Brannvern
 • Internkontroll
 • Leietakerforvaltning
 • Teknisk rådgivning
 • Planlegging og oppfølging av byggearbeider
 • Eierskifterapport
 • Næringstakst
 • Skadetakst
 • Naturskade
 • Prosjektstyring


Bygg og eiendom

Vi forvalter i dag en eiendomsportefølje på nærmere 10 000 m2, og er klare for å hjelpe ennå flere kunder med å optimalisere sin bygningsmasse.


Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om gode løsninger for dine behov innen drift- og eiendomsforvaltning.


Takst

Vi utfører tilstandsanalyse/Eierskifterapport i forbindelse med salg, forhånds takst, verdivurdering , Skadetakst, næringstakst og naturskade.


Kontorsted i Alta og Tana Bru.